Cyspera® Cysteamine Kết quả trước và sau

Các trường hợp lâm sàng được liệt kê dưới đây là các trường hợp tăng sắc tố được điều trị bởi các bác sĩ da liễu và chuyên gia chăm sóc sức khỏe được chứng nhận.

After
After
After
Before
Before
Case reported by Dr. Kasraee and Al, 2018 JCD (Journal Cosmetic Dermatology)
After
After
After
Before
Before
Case reported by Dr. Leonardo Marini MD, PHD, Medical Director of SDC — The Skin Doctors’ Center of Trieste, Italy Marini L, Prime Journal, 2019 May/June 70-73
After
After
After
Before
Before
Case reported by Dr. Leonardo Marini MD, PHD, Medical Director of SDC — The Skin Doctors’ Center of Trieste, Italy Marini L, Prime Journal, 2019 May/June 70-73
After
After
After
Before
Before
Case reported by Dr. Joyce Lim
After
After
After
Before
Before
Case reported by Dr. Behrooz Kasraee
After
After
After
Before
Before
Case reported by Dr. Behrooz Kasraee
After
After
After
Before
Before
Case reported by Dr. Behrooz Kasraee
After
After
After
Before
Before
Case reported by Skin Sisters Beverly Hills
After
After
After
Before
Before
Case reported by 20SKIN 四季診所
After
After
After
Before
Before
Case Reported by User Testimonial