ผลลัพธ์ก่อนและหลังของ Cyspera® Cysteamine

กรณีทางคลินิกดังต่อไปนี้เป็นกรณีที่ปฏิบัติภายใต้การติดตามของแพทย์ผิวหนังที่ผ่านการรับรองและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Dr. Kasraee and Al, 2018 JCD (Journal Cosmetic Dermatology)
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Dr. Leonardo Marini MD, PHD, Medical Director of SDC — The Skin Doctors’ Center of Trieste, Italy Marini L, Prime Journal, 2019 May/June 70-73
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Dr. Leonardo Marini MD, PHD, Medical Director of SDC — The Skin Doctors’ Center of Trieste, Italy Marini L, Prime Journal, 2019 May/June 70-73
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Dr. Joyce Lim
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Dr. Behrooz Kasraee
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Dr. Behrooz Kasraee
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Dr. Behrooz Kasraee
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก Skin Sisters Beverly Hills
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจาก 20SKIN 四季診所
หลัง
หลัง
หลัง
ก่อน
ก่อน
รายงานผลจากผู้ทดลองใช้งาน